स्मार्ट टेलिकमले नेपाल भरि ४५ जिल्लामा आफ्नो नेटवर्क सेवाहरूको ठूलो विस्तारको घोषणा गर्‍यो। काठमाडौं, ललितपुर,थप समाचार